Cookies zijn één van de laatste dingen waaraan je denkt als je je website live zet.

Helaas zijn ze juridisch sinds een paar jaar verplicht op iedere website. Om snel en eenvoudig te voldoen aan de wettelijke eisen volgt hier een korte uitleg om er geen omkijken meer te hebben. 


Cookiebot.com

De handigste oplossing is het openen van een (betalend) account op cookiebot.com.  Vul uw gegevens in en connecteer de cookiebot met uw website.


Domeinnaam


  • Vul bij Domain name uw url in, bijvoorbeeld www.futuredealer.be

  • Kies in het tabje Content uw voorkeurstaal. De teksten kunt u negeren.Scripts


Eén van de laatste stappen die u moet ondernemen is het kopiëren en toevoegen van de scripts.  Hiervoor moet u inloggen op uw Content Management Systeem:  https://digitalshowroom.carflowmanager.com/umbraco

 


Settings Content Management Systeem Cookiebot Script


Kopieer als eerst de bovenste van de twee codes die op de vorige afbeelding staat en plak deze in het tabje Settings van Umraco. Negeer hier het veld CookieDeclarationScript.

Switch de button om bij Cookiebar CFM.


Cookiebot Declaration

Kopieer nu de onderste van de twee codes van de cookiebot website. Deze code moeten we ergens anders invoegen. Ga in het menu terug naar het tab ‘Website’ waardoor u in het overzicht van de website pagina’s komt.

Ga naar de contentpagina ‘Cookies’ zoals hiernaast weergegeven.


Cookiebot Declaration 2


Verwijder allereerst alle teksten die eventueel in deze velden staan.

Vervolgens klikt u op het in de groene cirkel omringde button ‘view source code’. Dit opent een scherm waar codering kan worden toegevoegd.

Hier plakt u de codering van de cookiebot website.

Let op, een code begint en eindigt altijd met < en >


Cookiebot actief


De cookiebot zal nu verschijnen op uw website. Echter, niet alle functionele cookies worden automatisch herkend door de Cookiebot.  Om deze te valideren opent u opnieuw uw account in Cookiebot.


Open het tab Cookies.

Hier staan de verschillende cookies uitgeschreven.


Naast category staat een drop-down menu. Kies hier overal voor ‘Necessary’ en vergeet niet op te slaan!