Let op: Dit artikel is gebaseerd op de Expert-versie van Carflow Manager. Mogelijke functionaliteiten hangen af van uw licentie.

Let op: Dit artikel gaat ervan uit dat de gebruiker alle machtigingen heeft om in het platform acties te ondernemen en informatie te bewerken. Indien u geen toegang heeft tot een specifiek onderdeel van uw pakket, kan het zijn dat uw gebruikersprofiel niet alle machtigingen heeft. Deze kunnen aangepast worden door de hoofdaccountgebruiker (Admin) binnen uw bedrijf.


 

Wanneer u op een lead klikt in het overzicht Leads, dan komt u op de leadpagina terecht.

 

Op de leadpagina kan u bovenaan algemene gegevens over de lead zien in een specifieke kleur die overeenkomt met de huidige status van de lead (In Behandeling, Gewonnen of Verloren). 

U ziet de naam van het contact van wie de lead afkomstig is, de systeemcode, de verantwoordelijke, het type lead en de bron. Daarnaast kan u in een wit vak de tijd zien die nog resteert tot een deadline voor deze lead verstrijkt. Als er overnames, testritten of offertes geregistreerd zijn onder deze lead, kan u het aantal daarvan in het volgende, blauwe vak zien. Tenslotte staan rechts de gegevens over de aanmaakdatum, de laatste activiteit en de verstreken tijd sinds de creatie van deze lead.

 

 

Onder de gegevens vindt u een horizontale balk met een aantal knoppen terug. De knoppen staan u toe om een bepaald element aan deze lead toe te voegen of een actie te ondernemen.

Overname: als de klant een auto heeft die u kan en wil overnemen, dan kan u via deze knop een overname toevoegen aan de lead. Zie Info: Overname aanmaken voor meer informatie over het proces voor het toevoegen van een overname.

Offerte: als de klant één van uw auto's wil kopen, dan kan u via deze knop een offerte opstellen voor het te verkopen voertuig en deze registreren in de lead. Zie Info: Offerte aanmaken voor meer informatie over het toevoegen van een offerte.

Testrit: als de klant één van uw auto's wil uitproberen, dan kan u via deze knop de gegevens voor een testrit registreren in de lead. Zie Info: Testrit aanmaken voor meer informatie over het toevoegen van een testrit.

Opmerking: u kan een opmerking toevoegen die zal verschijnen in de lijst van alle acties en wijzigingen onderaan de leadpagina. Zo kan u commentaar geven bij het verloop van deze lead of geheugensteuntjes aanmaken naast de deadlines.

Document: langs deze knop kan u een bestand toevoegen aan de lead zoals een afbeelding, PDF, tekstdocument, etc., als u ook een titel opgeeft voor het bestand. Een verwijzing naar het document zal verschijnen in de lijst onder 'Details' op de leadpagina; daar kan u klikken op het paperclip-icoontje om het bestand te downloaden, te verwijderen of op te slaan onder een nieuwe titel.

Communicatie: langs deze knop kan u een e-mail opstellen vanuit CFM naar de klant wanneer u een offerte voor een nieuwe auto heeft opgesteld in de lead. U kan dan aangeven of u een offerteoverzicht of bestelbon als bijlage aan de mail wil toevoegen.

Taak: als er een specifieke taak ingepland moet worden in verband met deze lead, kan u op de 'Taak'-knop klikken om een nieuwe taak aan te maken in het takenoverzicht. Wanneer deze taak dan aangeduid wordt als 'Afgewerkt' in het takenoverzicht, komt er ook een nieuwe melding op de leadpagina.

Toewijzen: hier kan u de lead toewijzen aan een andere gebruiker, of aan een andere vestiging als uw bedrijf meerdere vestigingen heeft.

Helemaal rechts staat tenslotte een knop waarmee u de huidige status van de lead kan aangeven: In Behandeling, Gewonnen of Verloren. Zoals vermeld komt elke status overeen met een specifieke kleur die gegeven wordt aan zowel de statusknop als het informatievak links bovenaan.

 

De leadpagina heeft ook verschillende tabs die u kan bekijken.

Onder 'Details' kunnen een vak met opmerkingen, een vak met de huidige deadline en een lijst met de gebeurtenissen, handelingen en elementen in verband met deze lead teruggevonden worden. Hier kan u toegevoegde elementen aanklikken om er handelingen mee uit te voeren.

Onder 'Opvolging' kan u de deadlines in verband met deze lead beheren.

Onder 'Contacten' vindt u alle contacten terug die aan de lead zijn gekoppeld - u kan hier ook de gegevens van de betrokken contacten aanpassen als u doorheen de deal meer gegevens verkrijgt, of als bepaalde informatie foutief of verouderd is.

 

 

Wanneer een lead is aangemaakt, wordt er standaard een deadline ingesteld om contact op te nemen met de contactpersoon van deze lead, gebaseerd op de maximum tijdsperiode die is ingesteld voor verkoopsdeadlines onder Instellingen > Stock > SPECIFIEK > Aankoop - Opportuniteiten deadlines.

 

Deadlines functioneren iets anders dan taken. Een aangemaakte deadline zal ook verschijnen in het takenoverzicht, maar is een streefdoel, in plaats van een taak die op een gezet tijdstip begint en een specifieke duur heeft. Als een gevolg daarvan heeft een deadline geen taakpagina, en als u erop klikt wordt u geleid naar de lead waar deze deadline vandaan kwam. Vanuit de tab 'Opvolging' op de leadpagina kan u de deadline wijzigen, en aangeven of er al dan niet contact is genomen met de prospectieve klant.