Let op: Dit artikel is gebaseerd op de Expert-versie van Carflow Manager. Mogelijke functionaliteiten hangen af van uw licentie. De Go-versie bevat deze mogelijkheid niet.

Let op: Dit artikel gaat ervan uit dat de gebruiker alle machtigingen heeft om in het platform acties te ondernemen en informatie te bewerken. Indien u geen toegang heeft tot een specifiek onderdeel van uw pakket, kan het zijn dat uw gebruikersprofiel niet alle machtigingen heeft. Deze kunnen aangepast worden door de hoofdaccountgebruiker (Admin) binnen uw bedrijf.


 

OPTIONEEL: BIJHOUDEN WAAR EEN OPPORTUNITEIT VANDAAN KOMT

Voordat u een opportuniteit/lead aanmaakt om een mogelijke deal op te volgen, is het handig om te weten dat u bij elke lead gemakkelijk de bron kan registreren. Hiermee wordt bedoeld: komt deze lead van de showroom, een specifieke website, een bepaald mediaplatform…? Als dit nauwkeurig wordt bijgehouden, kan u onder Inzichten achteraf bekijken waar al uw geregistreerde leads daadwerkelijk vandaan zijn gekomen.

 

U kan eerst zelf alle bronnen specifiëren waar u gebruik van maakt, vanuit uw instellingen. Klik hiervoor op het tandwielicoontje in de grijze balk bovenaan, kies ‘Verkoop’.

Op de tab ‘OPPORTUNITEITEN’ scrollt u dan naar beneden tot ‘Lead bronnen’ en klikt u op het potloodicoontje rechts om deze te bewerken. U kan de daar vermelde bronnen aanpassen of verwijderen en nieuwe bronnen toevoegen – deze kan u dan later snel en gemakkelijk in een menu selecteren wanneer u een opportuniteit aanmaakt in het systeem.

Let op: als u koppelingen heeft tussen Carflow Manager en andere mediapartners vanwaar leads automatisch binnenkomen, dan zal het systeem automatisch een ‘bron’ voor die mediapartner toevoegen aan de binnengekomen lead. Voor automatisch binnenkomende leads hoeft u dus geen bron aan te maken.


EEN NIEUWE OPPORTUNITEIT AANMAKEN

Klik bovenaan de linkerkolom op de blauwe knop met een plusteken, en druk op 'Opportuniteit'. Zo komt u op het volgende scherm.

Zoals bovenaan op dit scherm uitgelegd start elke deal met een opportuniteit waar u verdere gegevens aan kan toevoegen. Elke op te volgen opportuniteit wordt in eerste instantie gelinkt aan een bepaald contact (een contactpersoon of bedrijf). U verkoopt bijvoorbeeld een auto aan iemand, u laat iemand een testrit maken met een auto, etc. Het overzicht Leads wordt voor de opvolging ook geordend per contact, gezien elk contact interesse kan hebben in één of meerdere voertuigen. Als u een specifiek voertuig opzoekt in Stock, kan u bij de informatie onder de tab 'Opportuniteiten' zien bij welke opportuniteit(en) het betrokken is.

 

De eerste stap om de opportuniteit te registreren via dit scherm: geef in welk contact betrokken is. In de zoekbalk kan u de naam ingeven en op 'Enter' duwen om het contact op te zoeken in het systeem. Als er geen relevante resultaten teruggevonden worden, dan kan u gebruik maken van de knop 'Contact Toevoegen' die naast de zoekbalk verschijnt. U krijgt dan een formulier waar u de nodige gegevens kan invullen. De velden waar een rood vierkantje bij staat zijn noodzakelijk, en het is verplicht om minstens één e-mailadres of telefoonnummer in te vullen voor het contact.


De tweede stap: omschrijf de klantvraag, dat wil zeggen beschrijf waar het contact in geïnteresseerd is. Vergeet ook niet te selecteren waar deze opportuniteit/lead vandaan komt onder BRON. Zo kan u later nog nagaan waar u leads vandaan heeft gekregen, zie ook de sectie ~OPTIONEEL: BIJHOUDEN WAAR EEN OPPORTUNITEIT VANDAAN KOMT~ bovenaan dit artikel.

Wanneer de nodige informatie voor de opportuniteit ingegeven is, drukt u rechts op de groene knop 'OPSLAAN'.


U komt dan terecht op de pagina voor deze specifieke opportuniteit/lead, van waaruit u verdere stappen kan ondernemen om de opportuniteit/lead op te volgen. Met de knoppen bovenaan kan u: 

  • de nodige informatie ingeven indien er een overname, offerte en/of testrit bij betrokken is; 
  • opmerkingen of documenten toevoegen; 
  • een communicatie naar de klant opstellen voor een bestelbon; 
  • een taak registreren voor deze lead;
  • de lead toewijzen aan een andere gebruiker of een andere vestiging.

 

Tenslotte staat er rechts ook de status voor deze lead, die u op 'Gewonnen' of 'Verloren' kan zetten na een testrit of offerte of verdere opvolging.

Op de pagina zelf kan u bij de tab 'Details' de algemene acties bekijken die tot nu toe zijn genomen in verband met deze opportuniteit. Onder de tab 'Opvolging' kan u deadlines instellen en aangeven waarom er wel of geen verder contact heeft plaatsgevonden. Onder de tab 'Contacten' staat nog eens elk contact vermeld dat u heeft gekoppeld aan de lead. Hier kan u ook de informatie van een contact aanpassen, indien u doorheen het proces van de deal meer over hen te weten komt.